Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te önemli değişiklikler yapılmıştır.

7.1.2022
Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan önemli değişiklikleri aşağıda bulabilirsiniz.
6 Ocak 2022 tarihli ve 31711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında değişiklere gidilmiştir.

1. Yönetmeliğe göre vatandaşlık kazanmak için gerekli minimum Amerikan Doları tutarlar 'Dolar karşılığı başka döviz' olarak tanımlanmıştır.

2. Vatandaşlık kazanmak isteyen yabancılar gayrimenkul aldıklarında en az 250 bin dolar tutarında olacak bu gayrimenkul için dövizlerini Türk bankaları aracılığıyla Merkez Bankası'na satmaları zorunlu kılınmıştır.

3. En az 500 bin dolar olarak tanımlanan 'mevduatı Türk bankalarında tutma şartı' değiştirilmiş olup bu miktarın bankalar vasıtasıyla Merkez Bankası'nda bozdurulması gerekmektedir.

4. Vatandaşlık kazanma başvurularıyla ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilecektir. Vatandaşlık kazanmak için belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurum tarafından belirlenecektir.

Yukarıdaki hususlarda herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.