Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

7.3.2021
Milletlerarası Tahkim Kanunu kapsamındaki uluslararası tahkim yargılamalarına yönelik ücret tarifesine ilişkin yeni tebliğ yayınlanmıştır.
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 06.03.2021 tarihli, 31415 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 15.03.2021 tarihi itibaren yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca yürütülen tahkim yargılamalarıyla ilgili olarak hakemlerin ücret tarife ve oranlarını düzenlemektedir.

Tebliğ, aşağıdaki durumlarda uygulanmaktadır:
  • Taraflar arasında hakem ücretlerine dair herhangi bir anlaşma olmaması hailinde,
  • Tahkim şartında ücrete yönelik hüküm bulunmaması durumunda
  • Yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamış olması halinde.

Tebliğ’in 11. maddesinde yer alan ücret tablosu aşağıdaki gibidir:
Anlaşmazlık Konusu Değer Tek Hakem Ücreti 3 Ay ve Daha Fazla Hakem Ücreti
İlk gelen 500.000,00 TL için %5 %8
Sonra gelen 500.000,00 TL için %4 %7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için %3 %6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için %2 %4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için %1 %2
10.000.000,00 TL'den yukarısı için %0,1 %0,2