Bazı alacakların yapılandırılması hakkında değişiklikler yapılmıştır.

27.8.2021
27 Ağustos 2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı alacakların yapılandırılması hakkında değişiklikler yapılmıştır.

1. Yeniden yapılandırma için başvuru süresi uzatılmıştır.
7326 s. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 9. maddesinde düzenlenen başvuru süresi 31.08.2021’den 30.09.2021’e kadar 1 (bir) ay uzatılmıştır.

2. Yeniden yapılandırma kapsamındaki birtakım alacakların ilk taksitlerinin ödeme tarihi de ertelenmiştir.
Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idarelerine ve belediyelere ödenecek tutarların ilk taksitlerinin ödeme tarihi 30.09.2021’den 30.10.2021 tarihine kadar 1 (bir) ay ertelenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek tutarların ilk taksit ödeme tarihi ise 31.10.2021’den 30.11.2021 tarihine kadar 1 (bir) ay ertelenmiştir.

Yukarıdaki hususlarda herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla,

Av. Selim DÜNDAR
sdundar@dundarsir.com