Yeni koronavirüsün (COVID-19) Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amacıyla bazı önlemler alınmıştır.

4.9.2021
31 Ağustos 2020 tarihli 31230 sayılı ve 4 Eylül 2020 tarihli 31234 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları (“Kararlar”) ile yeni koronavirüsün (COVID-19) Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amacıyla aşağıdaki önlemler alınmıştır.

1. Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılmıştır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 23. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31.08.2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır.

2. İşten çıkarma yasağının süresi uzatılmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ve ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan hükmün uygulanma süresi 17.09.2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır.

3. Ücretsiz izin süresi uzatılmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen ve işverenlere işçilerini tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma hakkı veren kanunun uygulama süresi 17.09.2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır.

Yukarıdaki hususlarda herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla.