Dündar Sır 2022/2 Çeyrek Dönem Raporu

8.7.2022
Bu Rapor, üç ayda bir Türk hukukundaki önemli mevzuat değişikliklerine ve içtihatlara dikkat çekmek amacıyla hazırlanmaktadır.
I. İş Hukuku

Asgari ücret Net 4.250 TL’den Net 5.500 TL’ye çıkarıldı.

II. Bankacılık Hukuku

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türk Lirasının değerinin korunması amacıyla ticari nakdi kredilere ilişkin yeni bir kural açıkladı. Yeni kurala göre şirketlerin (bankalar ve finans kuruluşları haricinde) aşağıdaki hallerde Türk lirası cinsinden ticari nakdi kredi kullanmalarına izin verilmeyecek:

i. Bağımsız denetime tabi olmaları halinde, ve
ii. 15 milyon TL’nin üzerinde döviz cinsinden nakit varlıklarının bulunması halinde,
iii. Ve son olarak, döviz cinsinden nakit varlıklarının toplam varlıklarının veya geçen yılın net satış gelirlerinin %10’undan fazla olması halinde.

Piyasada faaliyet gösterenlerden gelen geri bildirimlerden kısa bir süre sonra BDDK yeni kuralları açıklığa kavuşturmak için bir basın açıklaması yayınladı. Buna göre, yukarıda belirtilen koşulları sağlayan şirketler için aşağıdaki kurallar uygulanacak:

i. Eğer bu tür şirketlere ilgili düzenlemeler gereğince döviz cinsinden kredi kullanma izni verilmişse, her ne kadar bu şirketler Türk Lirası cinsinden ticari nakdi kredi kullanamayacak olsalar da döviz cinsinden kredi kullanmaya devam edebileceklerdir.
ii. İlgili düzenlemeler bu tür şirketlerin döviz cinsinden kredi kullanmasını engelliyorsa, bu şirketlerin Türk Lirası cinsinden ticari nakdi kredi kullanabilmeleri için 3 aylık döviz net pozisyonlarının sıfırın altında olduğunu bağımsız denetçi raporu ile kanıtlamaları gerekmektedir. Ancak şirketlerin Türk Lirası olarak kullanabilecekleri ticari nakdi krediler döviz net pozisyonları ile sınırlıdır.
iii. Döviz cinsinden kredi yasağına tabi olan ve negatif döviz net pozisyonunu yukarıda açıklanan şekilde sunamayan şirketler, döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi kullanamayacaklardır.

Halka açık 58 şirketin yukarıdaki kısıtlamaya tabi olacağı bildiriliyor. Ayrıca bazı bankaların tüm kurumsal müşterilerinden bağımsız denetim raporu talep etmeye başladığı bildiriliyor. BDDK, ekonomik faaliyetlerin normal seyrinde devam edebilmesi için müşterilerden ek bilgi/belge talep edilmemesi gerektiğini de duyurdu.

III. Vergi Hukuku

Türk Lirası'nın değerini korumaya yönelik bir diğer adım ise Döviz Korumalı Türk Lirası Mevduat Hesapları'ndan elde edilen gelirler için getirilen yeni kurumlar vergisi muafiyetidir.

Muafiyete göre; 31 Mart 2022 tarihli bilançoda yer alan döviz cinsinden nakit varlıkların (i) 2022 yılı sonuna kadar TL'ye çevrilmesi ve (ii) ilgili TL varlıklarının Döviz Korumalı Türk Lirası Mevduat Hesabı'nda en az 3 (üç) ay tutulması halinde, faiz ve diğer gelirler kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

IV. Havacılık Hukuku

14 Haziran 2022 tarihinde Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nde (SHY-22) bir dizi değişiklik yapılmıştır. En önemli değişiklik, yer hizmetleri kuruluşlarına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (“SHGM”) ve gerekli organizasyonel ve finansal otoriteye karşı tam sorumluluğu bulunan bir sorumlu müdür atanması zorunluluğu getirilmesidir.

SHGM, Türkiye'de yabancı bir ülkede tescilli uçaklarla yapılan iş uçuşlarının hava kabotajı kuralına uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla (Türkiye içinde ticari yolcu, posta ve kargo taşımacılığı sadece Türk uçakları ile yapılabilmektedir.) 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İş Uçuşları Genelgesi'ni (İUG 2022/1) yayımladı. Bu tür uçuşların işleticileri, kaptan pilotunun kabotaj kuralına uygunluğunu teyit ettiği bir formu doldurarak uçuştan önce yer hizmetleri kuruluşuna teslim etmelidir. Formun doldurulmasından hava aracının işleticisi veya sahibi ile yer hizmetleri şirketi müştereken sorumlu olacaktır.

V. Kira Sözleşmeleri

Konutlar için kira artış oranını katı bir şekilde sınırlayan yeni bir (geçici) düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre Haziran 2022’den itibaren bir yıl süresince kira artış oranı %25’i geçemeyecek.

Bu sınırlama kira piyasasını önemli ölçüde etkileyecek. 2019 yılına kadar kira artış oranının sınırı ÜFE’ydi (ÜFE halihazırda %132’dir), ama daha sonra kira artış oranının sınırı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak değiştirildi (TÜFE ortalaması halihazırda %39,33’tür) ve şimdi yeni sınır aşağıdaki Grafik’te gösterildiği üzere %25 olarak değiştirildi:VI. Emlak Hukuku

Noterler, 2023 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere gayrimenkul satış sözleşmeleri yapmaya yetkili hale geldi. Bu yeni kanundan önce, gayrimenkul satış ve devir işlemleri tapu dairelerinin yetkisindeydi. Yeni kural gayrimenkul işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yeni yetkinin detayları Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek.

VII. Türk Vatandaşlığın Kazanılması

Gayrimenkul satın almak suretiyle Türk vatandaşlığının kazanılmasında minimum yatırım tutarı 250.000 USD’den 400.000 USD’ye çıkarıldı.

Ayrıca, bireysel emeklilik sistemine en az 500.000 USD yatırmak Türk vatandaşlığının kazanılmasında yeni bir yöntem olarak yürürlüğe girdi.

VIII. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVKK”), “Çerezlere İlişkin Kılavuz” yayınlamış ve veri sorumlularının çerezleri kullanırken dikkat etmesi gereken temel hususları açıklamıştır.

KVKK, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (“VERBİS”) kayıt yaptırmayan veri sorumlularına, aykırılık durumunda yaklaşık 3.000 USD ile 160.000 USD arasında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin uyarıda bulunmuştur. Kanuna göre Türkiye dışında ikamet eden veya 50'den fazla çalışanı bulunan veya yıllık bilançosu 25 milyon TL'nin üzerinde olan veri sorumlularının VERBİS'e üye olmaları zorunludur.

IX. Rekabet Hukuku

Rekabet Kurumu, ikinci el ürünlerin internet üzerinden satışına aracılık eden platform "DOLAP"a tüketici verilerini aktararak ve bu verilerin rakip platformlara aktarılmasını engelleyerek ayrıcalık sağladığı iddiasıyla Trendyol hakkında soruşturma başlattı.

X. İdare Hukuku

Danıştay Genel Kurulu, özel veya genel dava süresine konu olan ancak uygulanacak dava süresi belirtilmeyen idari işlemlere karşı dava açma süresinin genel dava süresine tabi olacağına hükmetti. Örneğin, Çevre Kanunu kapsamındaki idari para cezalarına karşı dava açma süresi normalde 30 gündür. Çevre Kanunu'na aykırılık iddiası nedeniyle kamu makamlarınca verilecek bir idari para cezası kararında dava süresi belirtilmediği takdirde, idari işlemin muhatabı, 60 gün içinde, yani genel süresi içinde, karara karşı idari dava açabilir.