Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeni mevzuat değişiklikleri yürürlüğe girmiştir.

25.2.2022
24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeni mevzuat değişiklikleri yürürlüğe girmiştir.
1. Yat limanlarında yer alan konaklama tesisi veya yatçı konaklama ünitesinin yatak kapasitesi, bağlama kapasitesinin %20’sini aşamaz. Bu tesislerden, 31.05.2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te tanımlanan türler kapsamında belgelendirilmesi uygun olanlar, ayrıca belgelendirilebilir. Bu durumda, konaklama veya yeme-içme tesisinin belgesi, deniz turizmi tesisi turizm belgesine şerh düşülür. Yat limanlarının imar planı notlarıyla belirlenen yapılaşma koşullarıyla konaklama tesislerine ilişkin daha yüksek yatak kapasitesi belirlenmesi durumunda bu fıkra hükümleri uygulanır.

2. Üç çıpalı yat limanları için gereken niteliklere “en az bir adet yeme-içme tesisi”, “deniz araçları için emanet ve malzeme depoları” ve “denizde bağlama kapasitesinin en az %10’u kadar otopark alanı veya otopark hizmeti” eklenmiş; “satış üniteleri”, “yatçıların dinlenmelerini ve bir arada bulunmalarını sağlayan sosyal tesis” ve “bedensel engelliler için tuvalet ve özel düzenlemeler” çıkartılmıştır.

3. Dört çıpalı yat limanları için gereken niteliklere “ilave bir adet yeme-içme tesisi”, “mini golf, tenis, basketbol, voleybol sahası veya benzeri açık alan spor aktivitelerinden en az bir adedi (tesis bünyesinde bu üniteyi içeren konaklama tesisi bulunması halinde ayrıca aranmaz)” ve “yüzme havuzu veya plaj yeri (tesis bünyesinde bu üniteyi içeren konaklama tesisi bulunması halinde ayrıca aranmaz)” eklenmiş; “lokanta veya kafeterya”, “yat çekek alanı ve vinç sistemleri”, “bakım onarım hizmeti”, “bağlama kapasitesinin en az %20’si kadar otopark alanı veya otopark hizmeti” ve “aletli jimnastik, masaj, sauna, hamam imkânlarının sağlandığı üniteler” çıkartılmıştır.

4. Beş çıpalı yat limanları için gereken niteliklere “helikopter pisti (tesis bünyesinde bu üniteyi içeren konaklama tesisi bulunması halinde ayrıca aranmaz)”, “ilk yardım ünitesi”, “aletli jimnastik salonu, Türk hamamı, buhar banyosu, kar odası, tuz odası, tuzlu buhar odası, sıcak taş odası, alarm sistemi bulunan sauna, masaj üniteleri, cilt bakım üniteleri gibi ünitelerden en az bir adedi (tesis bünyesinde bu üniteyi içeren konaklama tesisi bulunması halinde ayrıca aranmaz)”, “yat çekek alanı ve vinç sistemleri”, “bakım onarım hizmeti” eklenmiş; banka hizmetleri ünitesi”, “revir”, “en az iki tenis kortu” ve “bağlama kapasitesinin en az %30’u kadar otopark” çıkartılmıştır.

5. Yönetmeliğin 21/2 maddesinde yer alan “Deniz turizmi tesisi işletmeleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen miktar ve kurallara uygun teminat vermek ve sigorta güvenliğini sağlamak zorundadır.” hükmü ve “Teminat” başlıklı 50. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, Deniz turizmi tesisi işletmelerinin teminat verme ve sigorta güvenliğini sağlama zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Bununla ilgili olarak, Yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 4 uyarınca 24 Şubat 2022 tarihiden önce Bakanlığa verilmiş işletme teminatları, başvuruya ihtiyaç olmaksızın Bakanlık tarafından iade edilecektir.

6. Deniz turizmi tesislerinin iş ve işlemlerine ilişkin uygulamalardaki görüş farklılıklarını ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü tarafından kurulun gündemine alınması uygun görülen konuları karara bağlamakla görevli bir Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.

 Yukarıdaki hususlarda herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.