2021 Yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi

1.1.2021
2021 yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi yayınlanmıştır.
Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 31.12.2020 tarihli, 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, aşağıdaki durumlarda uygulanmaktadır:
  • Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde,
  • Arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan hallerde,
  • Ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda.
2021 yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesine buradan ulaşabilirsiniz.