1512 sayılı Noterlik Kanunu'nda Önemli Değişiklikler Yapıldı!

29.6.2022
1512 Sayılı Noterlik Kanunu'na yeni hükümler eklenmiştir. Böylece Noterlere taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapma ve taşınmaz satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh düşme yetkisi verilmiştir.
28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7413 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1512 sayılı Noterlik Kanununa yeni hükümler eklenmiştir.

Böylece noterlere 01.01.2023 tarihinden itibaren taşınmaz satış sözleşmesi yapma ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh düşme yetkisi verilmiştir.

1. Noterlere taşınmaz satış sözleşmesi yapma yetkisi verilmiştir.

1512 sayılı Noterlik Kanunu’na 61/A maddesi eklenmiş ve bu madde uyarınca noterler de taşınmaz satış sözleşmesi yapabilme konusunda yetkilendirilmiştir.

Ancak Tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki bir durumun varlığı hâlinde noterlerce satış işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinden yalnızca tapu harcı alınacak, taşınmaz satış sözleşmeleri damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar değerli kâğıt bedellerinden istisna olacaktır. Taraflar ayrıca noter ücreti ödeyecektir. Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 TL – 4.000 TL arası olacaktır.

2. Noterlere taşınmaz satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh düşme yetkisi verilmiştir.

Noterler artık taşınmaz satış vaadi sözleşmelerini taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verme yetkisine sahiptir

Yukarıdaki hususlarda herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.