E-Ticaret

En basit tanımıyla e-ticaret, internet üzerinden mal veya hizmetlerin alım ve satımı anlamına gelmektedir.
E-ticaret sektörü son yıllarda, özellikle Covid-19’dan sonra oldukça hızlı bir şekilde gelişmiştir. Bu olağanüstü gelişme, kanun koyucuları bu hususta daha ayrıntılı düzenleme yapmaya itmektedir. Bu nedenle, internet üzerinden mal satan ya da hizmet sağlayan işletmeler, e-ticarete ilişkin mevzuata uyum sağlamak için proaktif bir yaklaşım benimsemek zorundadır.

Bu kapsamda, Dündar Sır Hukuk Bürosu’nun e-ticaret alanındaki hizmetleri şu şekildedir:
  • E-Ticaret ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum projeleri yürütmek,
  • Hizmet sağlayıcıların ve aracı hizmet sağlayıcıların E-Ticaret Bilgi Sistemine kaydolmalarını sağlamak,
  • Mesafeli satış sözleşmesi, gizlilik politikası ve e-ticaret faaliyeti yürütmek için gerekli diğer belgeleri hazırlamak,
  • Müvekkillerimize iş modellerini mevzuata uygun şekilde oluşturabilmeleri için görüş vermek,
  • Müvekkillerimizi, sektörle ilgili hukuki düzenlemelerden haberdar ederek güncel tutmak,
  • Yazılım lisansları ile marka tescil ve uzatma başvuruları dâhil fikri mülkiyete ilişkin hususlarda hukuki destek sağlamak,
  • Yetkisiz elektronik ticari iletilere ilişkin şikayetler oluşturmak veya göndericiler adına bu şikayetlere cevap vermek.
Büromuz, e-ticaret sektöründe küçük-orta çaplı gelecek vaat eden perakende satıcılar, hizmet sağlayıcıları ve online alışveriş platformlarına ve hizmet vermektedir.