Enerji

Enerji piyasası, değişimlerin çok hızlı yaşandığı ve sürekli yeni teknolojik gelişmelerin yaşandığı rekabetçi bir alandır. Bununla bağlantılı olarak, enerji piyasası mevzuatı sürekli değişim ve gelişim göstermektedir.
Sektörün bu değişken yapısından dolayı ancak enerji piyasalarıyla yakından ilgilenen, hukuki ve sektörel gelişmeleri sıkı bir şekilde takip eden bir hukuk bürosu yeniliklere ayak uydurabilir ve size kusursuz bir hukuki hizmet sunabilir.

Dündar Sır Hukuk Bürosu, Türkiye'de ve yurtdışında enerji ile ilgili tüm alanlarda tam teşekküllü bir hukuki hizmet sunmakta, müvekkillerine hızla değişen bu pazarda enerji üretimi ve satışı gibi birçok hususta danışmanlık ve destek sağlamaktadır. Enerji hukuku alanında ihale işlemleri, sözleşme müzakereleri, alım-satım, resmi kurumlarla yürütülen süreçler gibi pek çok süreci takip etmekte ve uyuşmazlık çözümü hususunda dava dâhil her türlü hukuki hizmeti sağlamaktayız.