Vergi Hukuku, İdare Hukuku ve Düzenleyici İşlemler Uygulamaları

Karmaşık yapısı ile uzmanlık gerektiren vergi hukukunda rolümüz basittir: Müvekkillerimizin karmaşık vergi sorunlarını çözmek ve onlar için yenilikçi yapılar oluşturmak.
Vergi Hukuku
Vergi sorunları genellikle karmaşık olsa da Dündar Sır Hukuk Bürosu, çeşitli sektörlerdeki müvekkilleri için pratik, ticari çözümler geliştirmektedir. Hukuk büromuz, vergi hukuku alanında yerli ve yabancı şirketlere ve kişilere aşağıdaki konularda danışmanlık vermektedir:
 • Çifte vergilendirme anlaşmaları,
 • Doğrudan ve dolaylı vergiler,
 • Hukuki işlemlerin vergisel boyutları,
 • Kişi ve şirketlerin vergi mükellefiyetleri,
 • Şirket işleyişinin vergisel boyutları,
 • Şirketlerin vergisel avantajlarına ilişkin danışmanlık,
 • Vergi uzlaşması ve yapılandırması,
 • Vergi numaralarının alınması,
 • Vergi uyuşmazlıkları ve vergi mahkemeleri nezdinde temsil,
 • Vergi yasalarına uyum.

Dündar Sır Hukuk Bürosu, karmaşık vergi uyuşmazlıklarındaki uzmanlığı ile bilinmektedir. Büromuz, müvekkillerine uygulanan yüksek miktardaki vergilere ve vergi cezalarına karşı vergi mahkemeleri nezdinde dava hizmetleri sunmaktadır. Büromuz son olarak, önemli bir vergi ihtilafında İstanbul'un lüks otellerinden biri olan Hyatt Centric Levent İstanbul'u başarıyla temsil etmiş ve yüksek miktarlı emlak vergisini iptal ettirmiştir.

Büromuz, müvekkillerine en iyi hizmeti sağlayabilmek için yerel ve uluslararası muhasebe firmaları, mali müşavirler ve vergi akademisyenleriyle de sürekli irtibat ve iş birliği halindedir.

İdare Hukuku ve Düzenleyici İşlemler Uygulamaları
İdari işlemler ve düzenlemeler, şirketlerin ticari faaliyetleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve kurumsal stratejik planlamalar için çok önemlidir. İdare Hukuku ve Düzenleyici Uygulama alanlarında deneyimli hukukçularla çalışmak önde gelen şirketler, kurum ve kuruluşlar için hayati öneme sahiptir.

Ayrıca, Devlet kurumlarının düzenleyici işlemleri ve yaptırımları, firmalara büyük maliyetler yükleyebilir. Bu durumda bir şirketin dayanma gücü ortadan kalkar ve hatta tüm endüstri tehlike altında olabilir. Dolayısıyla, bütün bu tehlikelerden kaçınmak için mevcut düzenlemeler hakkında tam bilgi sahibi olmak yeterli değildir, aynı zamanda düzenleyici idari politikalardaki değişiklikleri gözlemleme ve kanun oluşturma sürecine etkin bir şekilde katılma becerisine de sahip olmak gerekir.

Dündar Sır Hukuk Bürosu, mümkün olan en iyi sonucu düşük maliyetli bir şekilde elde etmek için idari rejimlerin karmaşıklıklarını ele alma konusunda engin bir deneyime sahiptir.

Hukuk Büromuz, idari cezalar, idari işlemlerin iptali ve idarenin verdiği zararlar neticesinde oluşan hak taleplerine ilişkin aşağıdaki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmetlerini vermektedir.
 • İdareye başvuruların yapılması ve idari karar ve işlemlere karşı itirazların yapılması,
 • İdari işlemlerin iptaline ilişkin iptal davası açılması,
 • İdarenin kusuru neticesinde ortaya çıkan zararlar nedeniyle tam yargı davası açılması,
 • Kamulaştırmaya ilişkin ihtilafların halli,
 • Uzlaşma işlemlerinin takibi.

Son dönemde Hukuk Büromuz tarafından sağlanan hizmetler ise şunlardır:
 • Önemli bir ecrimisil uyuşmazlığında idareye başvuru ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kamulaştırmaya ilişkin ihtilafta idari mercilere başvuru ve müzakerelerin yürütülmesi,
 • Farklı idari kurumlarca alınan idari işlemlerin iptaline ilişkin iptal davaları açılması
 • İdari para cezasının iptali amacıyla dava açılması.