Uyuşmazlık Çözümü

Hukuk büromuz, dünyanın en çok tercih edilen kurumsal tahkim merkezleri nezdinde (ICC, UNCITRAL, ISTAC ve ICSID gibi) ve ad hoc tahkimlerde ticari, inşaat ve yatırım tahkim yargılamalarında görev almıştır.
Uyuşmazlık Çözümü
Dava
Hukuk büromuz, kuruluşundan bu yana yoğun bir şekilde hukuki, idari veya cezai davalar ile toplu ve bireysel icra takipleri yürütmektedir. Büromuz, 2021 yılı sonuna kadar on binlerce dava yürütmüş ve toplam 60.000’i aşkın icra takibi başlatmıştır. Türkiye’nin önde gelen bankaları (T. İş Bankası, Garanti BBVA, Odeabank), büyük çaplı altyapı ve yatırım projelerinin yatırımcı ve işletmeleri, önde gelen otel ve marinalar ile bağımsız Devletler, Büromuzun başarılarla dolu geçmişini göz önünde bulundurarak en girift uyuşmazlıkları için hukuk büromuzu tercih etmektedir.

Dava ekibimiz genellikle karmaşık ticari uyuşmazlıklar, sözleşme ve projelerle ilgili anlaşmazlıklar, haksız rekabet, marka hakkı ihlalleri, uluslararası uyuşmazlıklar, ayıplı mal ve hizmetlerden sorumluluk, taşınmaz mülkiyeti ve kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar, iş uyuşmazlıkları, toplu tüketici davaları, toplu ve bireysel icra iflas takipleri ve konkordato süreçlerine bakmaktadır.

Dava ekibimiz ayrıca vergi uyuşmazlıkları alanında yetkinliğe sahip olup yerli ve yabancı müvekkillerine, hukuki işlemlerin vergisel boyutları, kişi ve şirketlerin vergi mükellefiyetleri, vergi uyuşmazlıkları, vergi yapılandırmaları ve uzlaşmalarına ilişkin uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.

Ekibimizin üyeleri hatırı sayılır tecrübeleri, çözüm odaklı, stratejik yaklaşımları ve yaratıcılıkları ile ön plana çıkmaktadır. Uyuşmazlık çözüm stratejilerimiz, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına ve amaçlarına göre şekillenmektedir.

Geniş erişim ağı sayesinde Türkiye’nin 81 ilinde hizmet vermekte olan ve Avrupa’nın büyük şehirlerinde yurt dışı bağlantılarına sahip olan ofisimiz, sizlere ne zaman ve nerede ihtiyaç duyarsanız hızlı ve uygun maliyetli hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Tahkim
Hukuk büromuz, dünyanın en çok tercih edilen kurumsal tahkim merkezleri nezdinde (ICC, UNCITRAL, ISTAC ve ICSID gibi) ve ad hoc tahkimlerde ticari, inşaat ve yatırım tahkim yargılamalarında görev almıştır. Hukuk büromuz ayrıca, Türkiye’de yabancı tahkim kararlarının tenfizi konusunda uzmanlığa sahiptir.

Tahkim alanında hizmet verdiğimiz müvekkillerimiz arasında bağımsız Devletler ile inşaat, mühendislik ve enerji dâhil birçok sektörde hizmet veren Avrupa ve Afrika merkezli kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır.

Arabuluculuk
Bilhassa içinde bulunduğumuz zamanda uyuşmazlıkların en hızlı şekilde çözümü oldukça önemlidir. Bu nedenle tarafsız, tecrübeli ve bilgili bir arabulucu huzurunda arabuluculuk yoluna başvurmak, son yıllarda en çok tercih edilen alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından birisi haline gelmiştir.

Hukuk büromuz, iş uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk hizmeti vermektedir. Son yıllarda büromuz, işçi-işveren uyuşmazlıkları, hissedarlar arası anlaşmazlıklar, sözleşmesel uyuşmazlıklar ve kira uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculuk süreçlerinde, taraflar açısından oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunmuştur.

Birleşme ve Devralma
Birleşme ve devralmalar ile ortak girişimler hem Türkiye'de hem de tüm dünyada şirketler ve yatırımcılar için her zaman önemli bir seçenektir. Dündar Sır Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu seçenekleri en iyi şekilde anlamalarında, değerlendirmelerinde ve karmaşık işlemlerini gerçekleştirmelerinde yardımcı oluyoruz.

Avukatlarımız engin sektörel tecrübeleriyle havacılıktan enerjiye, banka ve finans kuruluşlarından halka açık şirketlere, çeşitli sanayi sektörlerinden regüle edilmiş alanlara pek çok alanda birleşme ve devralma pratiği kazanmıştır.

Bu alanda sağladığımız hizmetler şunlardır:
  • Düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve bildirimlerin yapılması,
  • Hissedarlar Sözleşmesi, Ortak Girişim Sözleşmesi ve Hisse Devri Sözleşmesi hazırlanması,
  • Hukuki durum tespiti (Due Diligence) ve risk raporlarının hazırlanması,
  • İlgili dokümantasyonun hazırlanması ve şirket işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • İmza ve Kapanış süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • İşlem sonrası aşamalarda sözleşmesel ve hukuki uyumluluğun takibi,
  • Mutabakat Metni, Ön Sözleşme, Gizlilik Sözleşmesi gibi ön dökümantasyonun hazırlanması,
  • Müzakerelere ve toplantılarda müvekkilin aktif şekilde temsili.