Uyuşmazlık Çözümü

Büromuz, bağımsız devletleri (Gürcistan ve Libya) ve farklı sektörlerden (örneğin, BT, konaklama, inşaat, savunma, imalat, bankacılık, finans, vb.) şirketleri temsil eden çok güçlü ve deneyimli bir Uyuşmazlık Çözüm Ekibine sahiptir.
Ekibimizin üyeleri hatırı sayılır tecrübeleri, çözüm odaklı, stratejik yaklaşımları ve yaratıcılıkları ile ön plana çıkmaktadır. Uyuşmazlık çözüm stratejilerimiz, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına ve amaçlarına göre şekillenmektedir.

Geniş erişim ağı sayesinde Türkiye’nin 81 ilinde hizmet vermekte olan ofisimiz, sizlere ne zaman ve nerede ihtiyaç duyarsanız hızlı ve uygun maliyetli hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Dava
Hukuk büromuz, kuruluşundan bu yana yoğun bir şekilde hukuki, idari veya cezai davalar ile toplu ve bireysel icra takipleri yürütmektedir. Büromuz, 2021 yılı sonuna kadar yüzlerce dava yürütmüştür. Bağımsız Devletler, üreticiler, taşıma şirketleri, ithalatçı ve ihracatçılar, seçkin oteller, AVM’ler, Türkiye’nin önde gelen bankaları (T. İş Bankası, Garanti BBVA, Odeabank), büyük çaplı altyapı ve yatırım projelerinin yatırımcı ve işletmeleri, Büromuzun başarılarla dolu geçmişini göz önünde bulundurarak en girift uyuşmazlıkları için hukuk büromuzu tercih etmektedir.

Dava ekibimiz genellikle karmaşık ticari uyuşmazlıklar, sözleşme ve projelerle ilgili uyuşmazlıklar, vergi uyuşmazlıkları, haksız rekabet, marka hakkı ihlalleri, ayıplı mal ve hizmetlerden sorumluluk, taşınmaz mülkiyeti ve kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar, iş uyuşmazlıkları, toplu tüketici davaları, toplu ve bireysel icra iflas takipleri ve konkordato süreçlerine bakmaktadır.

Karmaşık Ticari Davalar
Dündar Sır Hukuk Bürosu, karmaşık ticari dava konularını düzenli olarak ele almakta, müvekkillere farklı endüstrilerde olağanüstü deneyim ve hizmet sunmakta ve ticari anlayışı benzersiz dava stratejileriyle birleştirerek müvekkillerinin yüksek riskli ticari uyuşmazlıklarını başarıyla çözmelerine yardımcı olmaktadır.

 • Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere birçok karmaşık ticari uyuşmazlıklara müvekkillerimizi temsil ediyoruz: Haksız rekabet uyuşmazlıkları,
 • Ticari haksız fiiller,
 • Sözleşmesel uyuşmazlıklar,
 • Proje bazlı uyuşmazlıklar,
 • Hissedarlar arası uyuşmazlıklar,

Son dönemdeki önemli karmaşık ticari dava müvekkillerimiz ise şunlardır:
 • La Lorraine: Belçika merkezli dünyaca ünlü bir unlu mamuller şirketinin önemli bir uyuşmazlıkta temsili,
 • Acar Holding: Hissedarlık uyuşmazlığında Türk şirketinin temsili,
 • Diotech: Sözleşmesel uyuşmazlıkta Koreli şirketinin temsili,
 • Greenlog: Türk taşımacılık şirketinin taşımacılıktan doğan ihtilaflarda temsili.

Fikri Mülkiyet Davası

Dündar Sır Hukuk Bürosu, patent, ticari marka, telif hakkı, ticari sır ve fikirlerin ihlali iddialarını kovuşturarak ve savunarak müvekkillerinin fikri mülkiyet haklarını korunmasına yardımcı olur.

Hukuk Büromuz hâlihazırda müvekkillerini marka, patent, sahtekârlık, ticari takdim, sahte reklam, telif hakkı ve haksız rekabet davalarında temsil etmektedir.

Fikri Mülkiyet konularında temsil ettiğimiz müvekkillerimiz şunlardır:
 • GOQ: Koreli bir aydınlatma üreticisini marka ihlali davasında temsil,
 • Mumoso Korea: Koreli bir moda ve yaşam tarzı ürünleri perakendecisine önemli bir sahtecilik ve tasarım ihlali uyuşmazlığında danışmanlık,
 • Granitas: Sektör lideri olan doğal taş üreticisi bir Türk firmaya, üretim yapan bir makinenin satın alınmasından kaynaklanan patent uyuşmazlığı konusunda danışmanlık,
 • Yalıkavak Marina: Bodrum'da bir süper yat marinasına eski markasının ihlalli kullanımı sebebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık.

Ürün Sorumluluğu
Dündar Sır Hukuk Bürosu, müvekkillerinin ürün grupları ve iş hedefleri hakkında derinlemesine bilgi sahibidir ve ürün sorumluluğu davalarına karşı titiz ve profesyonel yaklaşımı ile tanınmaktadır. Yalnızca mevcut uyuşmazlığı çözmeye değil, aynı zamanda müvekkillerimizin gelecekte maruz kalabileceği riskleri de en aza indirmeye odaklanıyoruz.

Büromuz, ihraç ya da ithal edilen ayıplı ürünler nedeniyle maddi ve manevi zarara uğrayan yabancı müvekkillerinin temsilciliğini de yapmaktadır.

Aşağıda bu alandaki son deneyimlerimizi bulunabilirsiniz:
 • Ayıplı ürün ve ürün sorumluluğu uyuşmazlığında Koreli madencilik ve ticaret şirketi JBG’nin temsili,
 • Önemli bir ürün sorumluluğu uyuşmazlığında ünlü bir kalp pili üreticisinin temsili,
 • Ayıplı ürün iddialarına karşı Türkiye'nin önde gelen endüstri mühendisliği şirketlerinden HKTM’nin temsili,
 • Ayıplı ürün iddialarına karşı Türk inşaat şirketi Artnivo E&C’nin temsili.

Alacaklıların Hakları ve İflas Davaları
Alacaklı hakları ve iflas davaları da diğer uzmanlık alanlarımızdan biridir.

Dündar Sır, Türkiye'nin en büyük özel sermayeli mevduat bankası olan İş Bankası ve önemli bir paralı yol işletmecisi olan Avrasya Tüneli dâhil olmak üzere alacaklılara ve bankalara, iflas ve itiraz davaları ve borç tahsilatı da dâhil olmak üzere tüm ihtilaflı konularda müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir.

Ayrıca müvekkillerimizi, alacağın tahsili amacıyla çok önemli iflas davalarında temsil etmekteyiz.

Vergi Uyuşmazlıkları
Dava ekibimiz ayrıca vergi uyuşmazlıkları alanında yetkinliğe sahip olup yerli ve yabancı müvekkillerine, hukuki işlemlerin vergisel boyutları, kişi ve şirketlerin vergi mükellefiyetleri, vergi uyuşmazlıkları, vergi yapılandırmalarına ilişkin uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.

Hukuk Büromuz, müvekkillerine en iyi hizmeti sağlayabilmek için yerel ve uluslararası muhasebe firmaları, mali müşavirler ve vergi akademisyenleriyle de sürekli irtibat ve iş birliği halindedir.
 • Hukuk Büromuz önde gelen bir zincir otel grubu olan Hyatt’ın bir parçası olan BYK Otel İşletmeleri’ni başarıyla temsil etmiştir.
 • Hukuk Büromuz ayrıca çeşitli müvekkillerini özel usulsüzlük cezasının iptali davalarında başarı ile temsil etmiştir.

Tahkim

Son derece başarılı bir tahkim uygulaması geliştiren Dündar Sır Hukuk Bürosu, tanıma-tenfiz davalarında açık ara lider konumdadır.

Hukuk büromuz, dünyanın en çok tercih edilen kurumsal tahkim merkezleri nezdinde (ICC, UNCITRAL, ISTAC ve ICSID gibi) ve ad hoc tahkimlerde ticari, inşaat ve yatırım tahkim yargılamalarında görev almıştır.

Tahkim alanında hizmet verdiğimiz müvekkillerimiz arasında bağımsız Devletler ile inşaat, mühendislik ve enerji dâhil farklı sektörlerde hizmet veren yabancı kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır.

Devlet Temsili
 • Gürcistan: Devleti: Bir hidroelektrik santral projesine ilişkin tazminat davasında devlet temsili,
 • Libya Devleti: ICC mahkeme kararının uygulanmasında devlet temsili,
 • UNCITRAL hakem kararının tenfizinde bir Türk yatırımcının temsili.

Özel Şirket Temsili
 • Al Zamil: ICC tahkiminde Suudi yatırım şirketinin temsili.
 • Kalkan İnşaat: UNCITRAL mahkeme kararının icrasında bir Türk yatırımcının temsili.
 • Artnivo E&C: İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi nezdinde karmaşık bir uyuşmazlıkta bir Türk inşaat şirketinin temsili.
 • Mayfair Foods: Birleşik Krallık merkezli bir kuru gıda ithalat ve ihracat şirketinin ticari bir ad hoc tahkiminde temsili.

Arabuluculuk
Bilhassa içinde bulunduğumuz zamanda uyuşmazlıkların en hızlı şekilde çözümü oldukça önemlidir. Bu nedenle tarafsız, tecrübeli ve bilgili bir arabulucu huzurunda arabuluculuk yoluna başvurmak, son yıllarda en çok tercih edilen alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından birisi haline gelmiştir.

Hukuk büromuz, iş uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk hizmeti vermektedir. Son yıllarda Selim Dündar arabulucu olarak, işçi-işveren uyuşmazlıkları, hissedarlar arası anlaşmazlıklar, sözleşmesel uyuşmazlıklar ve kira uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculuk süreçlerinde, taraflar açısından oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunmuştur.