Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

Günümüzde kurumsal yönetim, her kurumun ilgili sektörde uzun süreli varlığını sürdürmesi için hayati önem taşımaktadır.
Ayrıca kurumsal yönetim riskinin idaresi, yasal gerekliliklere uyum, hissedarlar arası iletişim ve bilinen belirsizliklere karşı hazırlık stratejileri de sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle her şirket, sektörünü ve şirketini tanıyan, sorunlarını hızlı bir şekilde kavrayıp bir eylem planı oluşturarak şirketi başarıya ulaştıran hukuki danışmanlara ihtiyaç duyar.

Bu kapsamda Dündar Sır Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı şirketlere şirketler hukuku ve kurumsal yönetim alanında geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sağlamakta ve müvekkillerinin ticari amaçlarına en uygun hukuki çözümleri üretmektedir.

Hukuk büromuz, ağırlıklı olarak faaliyet alanını Türkiye’ye doğru genişletmek isteyen yabancı müvekkillerine şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu konularında yardımcı olmaktadır.

Buna ek olarak ekibimiz, müvekkillerine iş hedeflerine uygun şekilde hukuki yapılanma oluşturma hususunda danışmanlık yapmakta, yönetim kurulu ve genel kurul toplantı süreçlerini yürütmekte, finansal ve vergisel konularda analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır.

Kurumsal yönetime dair hukuki hizmetlerimiz şunları içermektedir:
Hukuki durum tespiti (Due Diligence),
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının yürütülmesi,
Hisse devirleri,
Hissedarlar arası ilişkilerin düzenlenmesi,
İstihdam yapılanması,
Sermaye artırımı/azaltımı,
Şirket, şube, irtibat bürosu kuruluşu,
Şirket tasfiyesi,
Yatırım Sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere ve revize edilmesi,
Yöneticilerin atanması.