Sermaye Piyasası

Sermaye piyasalarının sürekli hızla değişen ve yenilenen doğasına uyum sağlamak için mevzuat, içtihatlar ve düzenleyici kurumların uygulamaları hakkında deneyime ve bilgi birikimine sahip olmak gerekir.
Ancak bu deneyime sahip donanımlı avukatlar, müvekkillerini zorluklar karşısında yönlendirerek müvekkillerinin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Dündar Sır Hukuk Bürosu; Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Borsa İstanbul (“BIST”) nezdindeki başvuru ve işlemlerin takibi dâhil olmak üzere tüm sermaye piyasası işlemlerinde müvekkillerine kapsamlı bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Hukuki hizmetlerimiz aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
  • Halka arzlar,
  • Menkul kıymet, bono ve tahvil ihraçları,
  • Sermaye piyasası düzenlemeleri hakkında hukuki görüş verilmesi,
  • Sermaye piyasasında gerekli lisansların temin edilmesi,
  • SPK, KAP ve BİST nezdindeki başvuru ve işlemlerin yapılması ve takibi.

Ayrıca, büromuz yakın zamanda halka arz hazırlıkları yapan önde gelen bir Türk endüstri mühendisliği şirketine ve Türk sermaye piyasası alanında fintech ve yazılım hizmetleri veren bir start-up şirketine hukuki destek sağlamıştır.