Rekabet Hukuku

Uluslararası ticaretin gittikçe yaygınlaştığı bu dönemde, sektörel bazlı rekabetin artması nedeniyle yeni düzenlemelere ve gelişmelere uyum sağlama ve güncel kalma ihtiyacı rekabet hukukunu daha da önemli hale getirmektedir.
Dündar Sır Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ekibimizle birçok farklı sektörden müvekkile hizmet vermekte, rekabet hukuku ihlali nedeniyle oluşacak tüm sorunlara hızlı bir şekilde çözüm sağlamaktayız.

Müvekkillerimizin rekabet hukuku ihlallerinden kaynaklı herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşmamasını temel gaye edinen ekibimiz, rekabet hukukunun aşağıdakiler de dâhil tüm alanlarında hizmet vermektedir:
  • Birleşme ve devralmalarda Rekabet Kurumu'ndan izin alınması ve ilgili dokümantasyonun hazırlanması,
  • Distribütörlük ve bayilik sözleşmelerinin rekabet hukuku bakımından değerlendirilmesi,
  • Menfi tespit ve muafiyet işlemlerinin yürütülmesi,
  • Rekabet savunuculuğu, eğitimleri ve danışmanlığı,
  • Rekabet uyuşmazlıklarının Rekabet Kurumu, idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde takibi,
  • Sınırlayıcı eylemler, uyumlu eylem ve kararlar, hâkim durumun kötüye kullanılması hallerinin tespiti ve fiili olarak engellenmesi,
  • Sözleşmelerin rekabet hukuku bağlamında incelenmesi.

Ayrıca son zamanlarda, hukuk büromuz önemli bir haksız rekabet uyuşmazlığı konusunda önde gelen bir Türk teknoloji şirketinin danışmanlığını yapmıştır.