Miras Hukuku

Miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, doğası gereği genellikle duygusal olarak zor zamanlarda ortaya çıkar ve bu nedenle çok karmaşık hale gelebilir.
Dolayısıyla, uyuşmazlıklar henüz karmaşık hale gelmeden erken bir aşamada hukuki yardım alınarak maliyetli ve uzun yıllar sürecek davaların önüne geçilebilmektedir.

Dündar Sır Hukuk Bürosu olarak miras hukukuna ilişkin her türlü hukuki süreci takip etme konusunda derin bir bilgi ve tecrübeye sahibiz. Ekibimiz, karmaşıklıkları en aza indirmek, uygun maliyetli ve verimli bir şekilde pratik tavsiyeler sunmak için gerek yetkili idareler ile gerek mirasçılar ile uyum içinde çalışarak mirasın kazanılmasıyla ilgili süreci bir bütün olarak ele almakta ve en hızlı şekilde çözüme ulaşmaktadır.

Alanında yetkin ve özverili avukatlarımız yerli ve yabancı müvekkillerimize aşağıdaki konular dâhil olmak üzere miras hukukuna ilişkin her türlü konuda danışmanlık hizmeti vermekte ve onları miras uyuşmazlıklarında temsil etmektedir.
 • İntikal Vergileri,
 • Mirasçılık belgesi başvurusu,
 • Mirasın denkleştirilmesi,
 • Mirasın reddi,
 • Ortaklığın giderilmesi,
 • Terekenin tasfiyesi,
 • Terekenin tespiti,
 • Terekeye ilişkin resmi defter tutulması,
 • Vasiyetnamenin hazırlanması,
 • Vasiyetnamenin iptali davası,
 • Vasiyetnamenin tenfizi,
 • Yasal mirasçılar arasındaki müzakerelerin yürütülmesi.

Son zamanlarda aşağıdaki gibi birçok miras işlem ve anlaşmazlıklarını ele aldık:
 • Türk mahkemesi nezdinde vasiyetname açılması,
 • Miras kalan bir taşınmazın satışı,
 • Bir turizm şirketi hisselerinin mirasçılarına intikali,
 • Miras reddi, resmi defterlerin tutulması, mirasçılar arası müzakereleri de barındıran kompleks bir miras uyuşmazlığının çözülmesi,
 • Yabancı uyruklu murisin banka hesaplarındaki paranın varislere intikali.