İş Hukuku

Hukuk büromuz iş hukuku alanında gerek işveren gerekse işçi tarafındaki müvekkillerine; disiplin süreçleri, iş akdinin feshi, işçilik alacakları (ücret, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti vs.), fesih tazminatları (kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı), işe iade davaları ve tazminatları, ayrımcılık tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği, iş akdinin ihlali ve ihlalden kaynaklanan tazminat talepleri, rekabet etmeme yükümlülüğünün ihlali, işletmenize özel olarak iş sözleşmesi ve işyeri yönetmeliklerinin hazırlanması, yabancı işçilere çalışma izni alınması dâhil iş hukukunun tüm alanlarında hizmet vermektedir.
Yukarıda sayılan hizmetlere ek olarak hukuk büromuz, COVID-19’un işletme operasyonlarına ve işçilerin çalışma koşullarına olumsuz etkilerini en aza indirgemek isteyen müvekkillerine etkili ve yaratıcı çözümler sunmaktadır.

Dündar Sır Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında hizmet verdiği müvekkillerine müvekkil odaklı ve gerçekçi çözümler sunmaktadır. İş hukuku davalarındaki yetkinliklerinin yanı sıra avukatlarımız, uyuşmazlıkları mümkün olan en hızlı ve masrafsız şekilde çözmek için alternatif uyuşmazlık çözüm metotlarına da başvurmaktadır. Bu amaçla hukuk büromuz bünyesinde, iş hukuku alanında uzman arabulucu avukatlarımız bulunmaktadır.