Enerji

Enerji piyasası, değişimlerin çok hızlı yaşandığı ve sürekli yeni teknolojik gelişmelerin yaşandığı rekabetçi bir alandır.
Bununla bağlantılı olarak, enerji piyasası mevzuatı sürekli değişim ve gelişim göstermektedir. Sektörün bu değişken yapısından dolayı ancak enerji piyasalarıyla yakından ilgilenen, hukuki ve sektörel gelişmeleri sıkı bir şekilde takip eden bir hukuk bürosu yeniliklere ayak uydurabilir ve size kusursuz bir hukuki hizmet sunabilir.

Dündar Sır Hukuk Bürosu, Türkiye'de ve yurtdışında enerji ile ilgili tüm alanlarda tam teşekküllü bir hukuki hizmet sunmakta, müvekkillerine hızla değişen bu pazarda enerji üretimi ve satışı gibi birçok hususta danışmanlık ve destek sağlamaktadır. Enerji hukuku ile ilgili olarak sunduğumuz hukuki hizmetler, hem petrol ve gaz gibi geleneksel kaynaklar ve elektrik hizmetleri hem de güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklar dâhil olmak üzere son derece kapsamlıdır.

Büromuz genel olarak müvekkillerimizin enerji hukuku alanında ihale işlemleri, sözleşme müzakereleri, altyapı geliştime, alım-satım, borç ve proje finansmanı, resmî kurumlarla yürütülen süreçler gibi pek çok süreci takip etmekte ve uyuşmazlık çözümü hususunda dava dâhil her türlü hukuki hizmeti sağlamaktayız. Büromuz aynı zamanda aşağıda belirtilen alanlarda oldukça etkindir:
 • Geleneksel ve yenilenebilir elektrik üretimi,
 • Enerji hizmeti ve temini sektörü,
 • Petrol, gaz ve elektriğin iletimi, nakliyesi ve dağıtımı dâhil olmak üzere enerji altyapısı,
 • Enerji ticareti,
 • Enerji satın alma sözleşmelerinin müzakeresi
 • Enerji ile ilgili patentler ve IP koruması.

Son dönemdeki enerji sektöründeki müvekkillerimiz ve sağladığımız hukuki hizmetler şunlardır:
 • ARTNICO E&C: Ağırlıklı olarak Petrol & Gaz ve Elektrik Üretim sektörlerinin İnşaat ve Bakım projelerinde endüstriyel hizmetler sunan Türkiye'nin lider inşaat şirketi, İstanbul’da atıklardan enerji üreten ilk tesis,
 • Teksan: Yüksek kaliteli dizel, doğal ve biyogaz jeneratör setleri, mobil aydınlatma kuleleri, benzinli jeneratörler üreten ve tüm dünyaya ihracat yapan Türkiye'nin lider firmasıdır,
 • Kıbrıs merkezli bir enerji şirketine Rusya'dan Düşük Kükürtlü Fuel Oil satış ve satın alma sözleşmesi konusunda danışmanlık,
 • Boyabat Barajı ve 513 MW hidroelektrik santralinin yapımı, işletmeye alınması ve işletilmesi konusunda danışmanlık,
 • Bandırma, Balıkesir’de 60 MW'lık Bandırma Rüzgâr Santrali Projesi danışmanlığı
 • Kelkit, Tokat’ta 40,2 MW Niksar hidroelektrik santrali,
 • Aralakli, Abuli ve Ahalkalaki'de üç hidroelektrik santralinin inşasından kaynaklanan enerji ile ilgili anlaşmazlık konusunda Gürcistan Devleti’ne danışmanlık.