Dernekler Hukuku

Dündar Sır Hukuk Bürosu tarafından verilen hukuki hizmetler, derneklerin hukuki danışmanlık, mevzuata uyum ve uyuşmazlık çözüm süreçlerinin tamamını kapsamaktadır.
Alanında uzman ekibimiz sizlere aşağıda sayılan hukuki hizmetleri sağlamaktadır:
  • DERBİS şifresi alınması, yeni veya sona eren üyelikler ile genel kurul sonuçlarının DERBİS’e bildirilmesi, yıllık beyannamelerin bildirilmesi dâhil her türlü DERBİS işleminin yapılması,
  • Dernek adına iktisadi teşebbüs kurulması,
  • Dernek adına imza sirküleri çıkartılması,
  • Dernek tüzüğü hazırlanması, derneğin ihtiyaçlarına göre revize edilmesi,
  • Derneklerin denetlenmesi, denetim ve hukuki değerlendirme raporu hazırlanması ve mevzuata uyum hususunda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi (dernek kayıtlarının incelenmesi ve eksik hususların belirlenmesi),
  • Genel Kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin gerekli dokümantasyonun hazırlanması,
  • Kuruluş, işleyiş ve sona erme süreçlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • Yerel idari makamlardan gerekli izinlerin alınması,
  • Yönetim kurulu kararlarının hazırlanması.

Hukuk Büromuz, hâlihazırda yabancı iş insanlarının Türkiye’de kurmuş olduğu birçok derneğe hukuki danışmanlık ve mevzuata uyum hizmetleri vermektedir.