Birleşme ve Devralma

Birleşme ve devralmalar ile ortak girişimler hem Türkiye'de hem de tüm dünyada şirketler ve yatırımcılar için her zaman önemli bir seçenektir.
Dündar Sır Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu seçenekleri en iyi şekilde anlamalarında, değerlendirmelerinde ve karmaşık işlemlerini gerçekleştirmelerinde yardımcı oluyoruz.

Avukatlarımız engin sektörel tecrübeleriyle havacılıktan enerjiye, banka ve finans kuruluşlarından halka açık şirketlere, çeşitli sanayi sektörlerinden regüle edilmiş alanlara pek çok alanda birleşme ve devralma pratiği kazanmıştır.

Bu alanda sağladığımız hizmetler şunlardır:
  • Düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve bildirimlerin yapılması,
  • Hissedarlar Sözleşmesi, Ortak Girişim Sözleşmesi ve Hisse Devri Sözleşmesi hazırlanması,
  • Hukuki durum tespiti (Due Diligence) ve risk raporlarının hazırlanması,
  • İlgili dokümantasyonun hazırlanması ve şirket işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • İmza ve Kapanış süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • İşlem sonrası aşamalarda sözleşmesel ve hukuki uyumluluğun takibi,
  • Mutabakat Metni, Ön Sözleşme, Gizlilik Sözleşmesi gibi ön dökümantasyonun hazırlanması,
  • Müzakerelere ve toplantılarda müvekkilin aktif şekilde temsili.