Alacaklı Hakları ve İflas

Dündar Sır'ın Alacaklı Hakları ve İflas uygulama grubu, alacaklı hakları ve iflasın tüm yönlerinde engin deneyime sahiptir.
Avukatlarımız, iflas davaları ve alacak tahsili konularında alacaklıları ve bankaları en iyi şekilde temsil etmek için destek personelleri ile iş birliği yapmaktadır.

Ulusal, yerel ve topluluk bankaları dâhil olmak üzere alacaklıları ve finans kurumlarını, iflas, ticari ve iş davaları, borç verenin sorumluluk iddiaları, katılım anlaşmazlıkları ve davaları, ticari kredi işlemleri, yedieminler, alacaklıların yararına görevlendirmeler, finansal çalışmalar, teminatlı işlemler ve ticari işlemler, senet ve teminat davaları, acil zilyetlik ilamları, vekâletnameler, kamu ve özel satışlar dâhil olmak üzere kişisel mülkiyet hacizleri, gayrimenkul haciz satışlarının teyidi, ayıba karşı tekeffül davaları, iflas hukuku kapsamında imtiyazlı ve hileli transferlerden kaçınma ve geri alma işlemlerinde temsil etmekteyiz.

Ayrıca Hukuk Büromuz, yatırımcılar ve hisse sahipleri gibi iflastan etkilenen diğer önemli tarafları da temsil etmekte ve onların çıkarlarını savunmaktadır. Bu alandaki tecrübemiz ışığında yersiz savunmalardan kaçınmakta sonuç odaklı çalışmaktayız. Böylelikle müvekkillerimizin haklarını koruyup kazanımlarını en üst düzeye çıkarmış oluyoruz.

Hukuk büromuzun güncel olarak hizmet verdiği müvekkillerinden bazıları şunlardır:
  • İş Bankası,
  • Avrasya Tüneli,