+90 212 211 78 78
  • HABERLER
GERİ DÖN
06.03.2015
Milletlerarası Tahkim Ücretlerine Dair Yeni Tebliğ
4 Mart 2015’te Adalet Bakanlığı tarafından Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (4 Mart 2015 tarihli ve 29285 sayılı Resmi Gazete) (“Tebliğ”) yayınlanmıştır. Tebliğ, Milletlerarası Tahkim Kanunu (4686 sayılı Kanun, 5 Temmuz 2001 tarihli ve 24453 sayılı Resmi Gazete) uyarınca yürütülen tahkim yargılamalarıyla ilgili olarak hakemlerin ücret tarife ve oranlarını düzenlemektedir. Tebliğ’in 1. maddesi uyarınca Tebliğ, aşağıdaki durumlarda uygulanmaktadır: (i) taraflar arasında hakem ücretlerine dair herhangi bir anlaşma olmaması, (ii) tahkim şartında ücrete yönelik hüküm bulunmaması ve (iii) yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamış olması halinde uygulanmaktadır. Tebliğ, 15 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğ’in 11. maddesinde yer alan ücret tablosu aşağıdaki gibidir:


 

ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER

TEK HAKEM ÜCRETİ

3 VEYA DAHA FAZLA

SAYIDA HAKEM ÜCRETİ

İlk gelen 500.000,00 TL için

% 5

% 8

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 4

% 7

Sonra gelen 1.000.000,00 TL için

% 3

% 6

Sonra gelen 3.000.000,00 TL için

% 2

% 4

Sonra gelen 5.000.000,00 TL için

% 1

% 2

10.000.000,00 TL'den yukarısı için

% 0,1

% 0,2


DİĞER HABERLER
E-TAHSİLAT