+90 212 211 78 78
 • HABERLER
GERİ DÖN
25.08.2020
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında Dündar Sır Hukuk Bürosu (Selim Dündar Bertan Sır) “Hukuk Bürosu” olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ise “Kanun” olarak anılacaktır.

Hukuk Bürosu, Kanun’un öngördüğü ilkeler kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili Kanun’dan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kanun’a uygun bir şekilde düzenlenmiş olan işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası,

Hukuk Bürosu’nun faaliyetleri kapsamında;

 • Kişisel verilerin toplandığı yöntemler ve hukuki sebepleri,
 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (İlgili Kişi Kategorizasyonu),
 • İlgili Kişi’nin hangi kategoride kişisel verilerinin işlendiği (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
 • İlgili kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığı,
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • Kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı,
 • Kişisel verilerin saklanma süreleri,
 • İlgili Kişi’nin kendi kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini

ayrıntılı olarak belirtmektedir.

a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Hukuk Bürosu kişisel verileri; çağrı merkezi, büro birimleri, Web Sitesi, e-posta, posta, CCTV, çerezler, telefon, faks, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

b. İlgili Kişi Kategorizasyonu

Hukuk Bürosu, kişisel verilerini işlediği İlgili Kişi’yi aşağıdaki şekilde gruplamakta olup, bu kişi gruplarının işbu politikada belirtilen süreç ve hukuki nedenler ışığında genişlemesi söz konusu olabilecektir.

i. Çalışan/Eski Çalışan,

ii. Çalışan Yakınları,

iii. Müşteri (müvekkil),

iv. Çevrimiçi Müşteri (müvekkil),

v. Yasal Süreçlerde karşı taraf (davalı, borçlu vb.)

vi. Ziyaretçi,

vii. Çevrimiçi Ziyaretçi,

viii. İş Çözüm Ortağı / Tedarikçi,

c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

No

İlgili Kişi

Veri Kategorisi

Veri Türleri

1.

Çalışan/ Eski Çalışan /Emekli

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri (Cüzdan seri no, aile sıra no vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali,

İletişim Bilgisi

Adres (ev), E-posta, Telefon / Cep Telefonu, E-posta Arşivi

Finansal Bilgi

Banka Hesap Bilgileri, Maaş Bilgisi, IBAN Numarası,

Çalışan Bilgisi

İş Başlama / Bitiş Tarihi ve Saatleri, Birim, Unvan, Bordro Bilgileri, İzin Durumu, Ücret Bilgileri,

Özlük ve Meslek Bilgisi

Sigorta Bilgisi, Öğrenim Durumu, Mezuniyet Bilgisi, Askerlik Durumu, Geçmiş İş Deneyimi, İşe Giriş / Çıkış Kayıtları,  AGİ Bilgileri,

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

İcra / Dava Dosyaları

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Adli Sicil Kaydı, Kan grubu,

Yan Haklar ve Menfaatler

Prim Bilgileri, Yemek Kartı Bilgileri,

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgileri

Ad-Soyad, Ana-Baba adı, Yakınlık Derecesi, Medeni Hali, İş Durumu, Gelir Durumu, Sosyal Güvencesi, Okul, Doğum Tarihi, Cep Telefonu, Cinsiyet

İşlem Güvenliği

5651 Log Kayıtları, Cihaz Mac Adresi,

Fiziksel Mekan Güvenliği

CCTV

Diğer

Fotoğraf

2.

Çalışan Yakını

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, Ana-Baba Adı, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Medeni Hali,

İletişim Bilgisi

Telefon / Cep Telefonu

Özlük ve Meslek Bilgisi

İş Durumu, Gelir Durumu, Okul,

Diğer

Yakınlık Derecesi

3.

Müşteri / Müşteri Çalışanları / Müşteri İş Ortakları

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri (Cüzdan seri no, aile sıra no vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Pasaport Numarası, Vize Bilgileri

İletişim Bilgisi

Adres (ev/iş), E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Finansal Bilgi

Banka Hesap Bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Sağlanan Hukuki Hizmetlere Yönelik Bilgiler,

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Vekaletname, İmza Sirküleri, Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava /İcra Dosyalarındaki Bilgiler,

İşlem Güvenliği Bilgisi

Call Center Kayıtları, 5651 Logları 

Fiziksel Mekan Güvenliği

CCTV

4.

Çevrimiçi Müşteri

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad

İletişim Bilgisi

Adres (ev/iş), E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Finansal Bilgi

Banka Hesap Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Sağlanan Hukuki Hizmetlere Yönelik Bilgiler,

İşlem Güvenliği Bilgisi

Cep Telefonu, IP Adresi

5.

Yasal Süreçlerde karşı taraf (davalı, borçlu vb.)

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, TC Kimlik No, Vekilinin Adı-Soyadı, Baro Sicil No  (kendisini vekil ile temsil ediyorsa)

İletişim Bilgisi

Adres (ev/iş),  Vekilinin Adresi, (kendisini vekil ile temsil ediyorsa)

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Vekaletname (kendisini vekil ile temsil ediyorsa), Dava /İcra Dosyalarındaki Bilgiler,

İşlem Güvenliği Bilgisi

Call Center Kayıtları,

Fiziksel Mekan Güvenliği

CCTV

6.

Ziyaretçi

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Pasaport Numarası

İletişim Bilgisi

E-posta, Telefon / Cep Telefonu

İşlem Güvenliği Bilgisi

5651 Logları

Fiziksel Mekan Güvenliği

CCTV

7.

Çevrimiçi Ziyaretçi

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad,

İletişim Bilgisi

E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Hukuki İşlem Bilgisi

IP Adresi

8.

İş Çözüm Ortağı / Tedarikçi

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Bilgileri (Cüzdan seri no, aile sıra no vb.), Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Meslek Kimlikleri

İletişim Bilgisi

Adres (ev/iş), E-posta, Telefon / Cep Telefonu

Finansal Bilgi

Banka Hesap Bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Teminat Mektubu Nüshaları/Fotokopileri

CV ve Meslek Bilgisi

Öğrenim Durumu, Sektör Bilgisi, Bağlı Olduğu Organizasyon, Unvan,

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

İmza Sirküleri, Faaliyet Bilgisi, Vekaletname, Yetki Belgesi

Fiziksel Mekan Güvenliği

CCTV

İşlem Güvenliği

5651 Logları

Diğer

Fotoğraf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
d. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kullanıldığı


Kişisel veriler, Hukuk Bürosu tarafından aşağıdaki amaçlar ile kullanılmaktadır;

 • Yürütülen mesleki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışanlar tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Büro Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Her Türlü Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Müvekkillerin Yasal Haklarının Temini, Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi
 • Mesleki Faaliyetlerin (danışmanlık, dava, icra takibi süreçleri vb.) Yürütülmesi
 • İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Çağrı Merkezi Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 • Büro Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
 • Büro Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Büro Dışı ve İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • Müşteri / Müvekkil İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi
 • Hukuki Hizmetlerin Planlanması ve İcrası
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilmesi
 • Büro Faaliyetlerinin İç Prosedürler ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
 • Büro Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Büro Güvenliğinin Temini
 • Büro Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Büro Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetimi ve Geliştirilmesi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlara Yönelik Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

e. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Hukuk Bürosu, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri alır.

Hukuk Bürosu, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

Anti-Virüs

Hukuk Bürosu’nun bilgi teknolojileri altyapısında bulunan tüm PC ve Sunucularda periyodik olarak güncellenen anti-virüs uygulaması yüklüdür.

Firewall

Hukuk Bürosu sunucularını barındıran ve periyodik olarak güncellenen yazılım yüklü firewalllarca korunmakta olup, ilgili yeni nesil firewalllar tüm personellerin internet bağlantılarını kontrol etmekte ve bu kontrol sırasında virüs ve benzeri tehditlere karşı koruma sağlamaktadır.

VPN

Büro sunucu sistemlerine IP-SEC VPN ile bağlanmakta olup, 2 nokta arasındaki trafik şifreli bir şekilde iletilmektedir.

Tedarikçiler de Hukuk Bürosu sunucu ya da sistemlerine Firewalllar üzerinde tanımlı bulunan SSL-VPN aracılığı ile erişim sağlayabilmektedirler. Her bir tedarikçi için ayrı SSL-VPN tanımı yapılmış olup, yapılan tanımlama ile tedarikçi sadece kullanması gereken ya da yetkilendirmesi yapılan sistemlere erişim sağlamaktadır.

Network Yapılandırması

Hukuk Bürosu, işyerinde bulunan network ağını yapılandırmış ve bu sayede networke erişimi, sadece yetki verilen kişilerle sınırlamıştır.

Kullanıcı Tanımlamaları ve Need to Know

Hukuk Bürosu ve büro çalışanlarının Hukuk Bürosu sistemlerine olan yetkileri sadece iş tanımları ile gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılmış olup, herhangi bir yetki ve görev değişikliği söz konusu olması durumunda sistemsel yetkileri de ivedi olarak güncellenmektedir.

Farkındalık Eğitimi

Hukuk Bürosu çalışanlarının çeşitli bilgi güvenliği ihlallerine karşı farkındalıklarını artırmak ve bilgi ihlali olaylarında insan faktörünün etkisini en aza indirmek için düzenli olarak eğitim (fiziken ya da online ortamda) verilmektedir. Çalışanlar Bilgi Güvenliği eğitimini almışlardır.

Clean Table & Clean Desk

Hukuk Bürosu iç kuralları uyarınca Hukuk Bürosu çalışanları “clean table & clean desk” prensibine uymakla yükümlüdür.

Diğer

Kişisel verilerin alındığı web sitesindeki tüm alanlar SSL ile korur.

Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

İşyerini üçüncü kişilerin izinsiz girişini engeller ve üçüncü kişilerin, bir refakatçi eşliğinde işyerini ziyaret etmesini sağlar.

İlgili verinin saklanması gerekliliği ortadan kalktıktan ya da çalışanın büro ile ilişkisi bittikten sonra hem büro tarafından sağlanan hem de şahsi cihaz ve ortamlardaki kişisel verilerin silinmesi sağlanmaktadır.

Hukuk Bürosu’nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Hukuk Bürosu tarafından işletilen platformlara veya Hukuk Bürosu sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Hukuk Bürosu bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

f. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Hukuk Bürosu kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen Kanun ile uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

No

İlgili Kişi

Kişisel Veriler Kiminle ve Hangi Amaçla Paylaşılıyor?

1.

Çalışan/ Eski Çalışan /Emekli

Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yan haklar sağlanması amacıyla tedarikçilerle kişisel verilerin paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.

2.

Müşteri /  Müşteri Çalışanları / Müşteri İş Ortakları

Fiziki ve elektronik kişisel verilerin saklanması amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.

3.

İş Çözüm Ortağı / Tedarikçi

Fiziki ve elektronik iş çözüm ortağı / tedarikçi verilerinin saklanması amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.


g. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Resmi Makamlar ile Gerçekleştirilen Kişisel Veri Paylaşımı

No

İlgili Kişi

Kişisel Veriler Kiminle ve Hangi Amaçla Paylaşılıyor?

1.

Çalışan/ Eski Çalışan /Emekli

SGK ve Sağlık Bakanlığı denetimi sırasında kişisel verilerinin SGK ile paylaşılması; Büroda gerçekleştirilen hukuka aykırı durumların savcılık gibi ilgili resmî kurumlara bildirilmesi; log kayıtlarının resmi kurumlar ile paylaşılması; kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılması, kimlik bilgilerinin kolluk kuvvetleri ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.

2.

Müşteri / Çevrimiçi Müşteri / Müşteri Çalışanları / Müşteri İş Ortakları

Vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileri ile paylaşılması, talep edilmesi durumunda kimlik bilgilerinin kolluk kuvvetleri ile paylaşılması, yasal süreçler kapsamında adli makamlar ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.

3.

Ziyaretçi / Çevrimiçi Ziyaretçi

Hukuk Bürosu, web sitesine yapılan ya da sunduğu Wi-Fi erişimi üzerinden çeşitli web sitelerine yapılan ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel veriler ve gezinme bilgileri gibi trafik bilgileri; hukuki yükümlülükler kapsamında (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Hukuk Bürosu’nun yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması; log kayıtlarının resmi kurumlar ile paylaşılması; kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.

4.

İş Çözüm Ortağı / Tedarikçi

Muhasebe tarafından yapılması gereken yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumları ve noterler ile kişisel verilerin paylaşılması; Vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileri ile paylaşılması, log kayıtları ile kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur.


h. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Hukuk Bürosu işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Veri Tipi

Saklama Süresi

Hukuki Dayanağı

Müşterilere, Müşteri Çalışanlarına, Müşteri İş Ortaklarına İlişkin Kişisel Veriler

Hukuki ilişki sona erdikten itibaren 10 yıl;

6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun,

İş Çözüm Ortağı / Tedarikçilere İlişkin Kişisel Veriler

Hukuki ilişki sona erdikten itibaren 10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

İş Başvurusu Sırasında Alınan CV ve Özlük Bilgileri

2 yıl

Geçmişte Başvuran Adaylar ile Yeni Pozisyonlar Hakkında İletişime Geçilmesi

Çağrı Merkezi Ses Kayıtları

10 yıl

Hukuk Bürosu politikası gereğince

Çalışanlara İlişkin Özlük Bilgileri

Hukuki ilişki sona erdikten itibaren 10 yıl; İSG Mevzuatı uyarınca 15 yıl

İş mevzuatı uyarınca

Çalışanlara İlişkin E-posta Arşivleri

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 1 yıl

Büro Faaliyetlerinin Devamlılığının Sağlanması

Çevrimiçi Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler

10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun,

Ziyaretçilere İlişkin Kişisel Veriler (Kamera Kayıtları)

1 ay

Güvenliğin Sağlanması

Ziyaretçi / Çevrimiçi Ziyaretçilere İlişkin Kişisel Veriler

2 yıl

5651 Sayılı Kanun

Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Tüm Kayıtlar

10 yıl

6098 Sayılı Kanun


i.
İlgili Kişi’nin Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

İlgili Kişi’nin Kanun Madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(7) 5’inci ve 6’ıncı paragraflar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Hukuk Bürosu resmi e-mail adresi info@dundarsir.com üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilir yahut Hukuk Bürosu’na hitaben “Kasap Sokak Eser-A Blok No: 16 Kat 7 Esentepe Şişli/İSTANBUL” adresine yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuza sağlıklı yanıt verebilmemiz için talebinizin açık ve anlaşılır olması, talep konunun İlgili Kişi’ye ilişkin olması yahut vekaleten talepte bulunuluyor ise bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca mevzuat çerçevesinde, başvurunun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), kimliğinizi tevsik edici belgeleri ve cevabımın iletileceği adres bilgilerini içermesi gerekmektedir.


2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Hukuk Bürosu, iş süreçleri kapsamında fiziki, elektronik, Web Sitesi, E-mail gibi kanallardan toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun Madde 7 ve 17 ile Türk Ceza Kanunu Madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Hukuk Bürosu tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Hukuk Bürosu tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Hukuk Bürosu tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Hukuk Bürosu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nda ayrıca Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.


3. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Hukuk Bürosu, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.DİĞER HABERLER
E-TAHSİLAT