+90 212 211 78 78
  • HABERLER
GERİ DÖN
02.04.2015
Atık Yönetimi Yönetmeliği
Atık Yönetimi Yönetmeliği (2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete) ("Yönetmelik"), 2 Nisan 2015 tarihi itibariyle yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği ("AB") mevzuatına uyum amacıyla AB hukuku metinleri (2008/98/AT sayılı Direktif ve 2000/532/AT sayılı Komisyon Kararı) baz alınarak hazırlanmıştır. 

Yönetmelik, atık yönetimi alanında daha önce yürürlükte olan üç ayrı yönetmeliğin (1- katı atıkların yönetimi, 2 - tehlikeli atıkların yönetimi ve 3- atık yönetimi genel esasları hakkındaki mülga yönetmelikler) yürürlüğünü sona erdirmiş ve bu yönetmelikleri tek bir yasal çerçeve çatısı altında toplamıştır.  
DİĞER HABERLER
E-TAHSİLAT