+90 212 211 78 78
 • ÇALIŞMA ALANLARI
 • /
 • VERGİ VE İDARE HUKUKU
Avukatlarımız, idare hukukunun ve vergi hukukunun pek çok alanı ve uygulaması konusunda uzmanlık sahibidir. 

İdare Hukuku

İdare hukuku alanındaki pratiğimiz, başta aşağıdaki konular olmak üzere çok çeşitli alanlara yayılmaktadır:

 • Her türlü bakanlık, kamu kurumu ve idare ile olan görüşmeler;
 • İdari sözleşmeler;
 • İdari muameleler;
 • İtirazlar, İptal ve tam yargı davaları gibi idari davalar;
 • Kamulaştırma işlemleri ve davaları;
 • İdare hukuku alanındaki mevzuata dair hukuki mütalaalar verilmesi;
 • Kamu ihale hukuku ve sözleşmeleri;
 • Kamu İhale Kurumu'na itirazlar.

 • Vergi Hukuku

  Vergi hukukunun gerek yerel, gerekse uluslararası boyutunda hizmet sağlamaktayız. Vergi hukuku pratiğimiz, aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • Kişi ve şirketlerin vergi mükellefiyetleri;
 • Doğrudan ve dolaylı vergiler;
 • Hukuki işlemlerin vergisel boyutları;
 • Şirketlerin vergisel avantajlarına ilişkin danışmanlık;
 • Şirket işleyişinin vergisel boyutları;
 • Vergi yasalarına uyum; 
 • Çifte vergilendirme anlaşmaları; 
 • Vergi numaralarının alınması;
 • Vergi uyuşmazlıkları ve vergi mahkemeleri nezdinde temsil.

 • Büromuz, müvekkillerine en iyi hizmeti sağlayabilmek için yerel ve uluslararası muhasebe firmaları ve mali müşavirlerle de bu alanda sürekli irtibat ve işbirliği halinde bulunmaktadır.

  Özelleştirme

  Özelleştirme işlemleri, projeleri, finansmanı ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olan ekibimiz, milyonlarca dolar değerinde çeşitli özelleştirme projelerinde aktif olarak rol almıştır. Özelleştirme alanındaki uzmanlığımız, aşağıdaki alanları ve uygulamaları kapsamaktadır:

 • İmtiyaz sözleşmeleri;
 • Kamu-Özel Ortaklığı (PPP);
 • Yap-İşlet (BO), Yap-İşlet Devret (BOT) modelleri;
 • Tesis ve varlık satışı;
 • Blok satış;
 • Halka arz;
 • Lisans devri; 
 • İşletme hakkı devri;
 • Pazarlık görüşmelerinde temsil;
 • Özelleştirme mevzuatı ve uygulamaları konusunda danışmanlık.
 • E-TAHSİLAT