+90 212 211 78 78
 • ÇALIŞMA ALANLARI
 • /
 • REKABET VE REGÜLASYON HUKUKU
Rekabet Hukuku:

Rekabet hukuku hususunda avukatlarımız pek çok farklı somut olayda hizmet sunmaktadır. Ofisimiz avukatları, aşağıdaki konularda tecrübe sahibidir:

 • Sözleşmelerin rekabet hukuku bağlamında incelenmesi;
 • Rekabet savunuculuğu, eğitimleri ve danışmanlığı;
 • Birleşme ve devralmalarda Rekabet Kurumu'ndan izin alınması ve ilgili dökümantasyonun hazırlanması;
 • Rekabet uyuşmazlıklarının Rekabet Kurumu, idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde takibi;
 • Menfi tespit ve muafiyet işlemlerinin yürütülmesi;
 • Sınırlayıcı eylemler, uyumlu eylem ve kararlar, hakim durumun kötüye kullanılması hallerinin tespiti ve fiili olarak engellenmesi;
 • Sektörel bazda rekabetin tesisine yönelik özel uygulamalar;
 • Distribütörlük ve bayilik sözleşmelerinin rekabet hukuku yönlerinin değerlendirilmesi. 

 • Regülasyon:

  Büromuz çeşitli regülasyon gereklilikleri konusunda da tecrübeli avukatlar ve uzmanlar barındırmaktadır. Avukatlarımız, konunun teknik ve uygulamadaki uzmanlarıyla yerel ve uluslararası düzeyde el birliğiyle çalışarak müvekkillere karmaşık mevzuat karşısında en doğru bilgiyi ve stratejiyi sunmayı amaçlamaktadır. Regülasyon alanındaki çalışma alanlarımız, aşağıdaki konuları içermektedir: 

 • Dünya Ticaret Örgütü (WTO) andlaşmaları ve yerel mevzuat ışığında ticari engel, tedbir ve soruşturmalara yönelik danışmanlık;
 • Yerel ve uluslararası resmi merciler nezdinde itirazların ve panel yargılamalarının yürütülmesi;
 • Gümrük hukuku, ithalat ve ihracat;
 • REACH doğrultusunda Türkiye'de şekillenmiş kimyasallar mevzuatı; 
 • Çevre hukuku;
 • Çevre izin ve lisans işlemleri;
 • Telekomünikasyon ve bilişim hukuku;
 • Medya hukuku;
 • Spor hukuku;
 • Taşıma (CMR), ulaştırma ve lojistik düzenlemeleri;
 • Turizm hukuku;
 • Havacılık hukuku.
 • E-TAHSİLAT