+90 212 211 78 78
 • ÇALIŞMA ALANLARI
 • /
 • İNŞAAT VE GAYRIMENKUL HUKUKU
Avukatlarımızın inşaat ve gayrimenkul hukuku alanındaki tecrübesi, büyük altyapı projelerinden gayrimenkul geliştirme uygulamalarından, iş merkezi, alışveriş merkezi ve konut inşaatlarından kentsel dönüşüm süreçlerine kadar uzanmaktadır. 

Ekibimiz, ulusal ve uluslararası alanda Türk ve yabancı inşaat, müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme firmalarının imza attığı pek çok gayrimenkul projesine danışmanlık vermiştir. Avukatlarımız, İstanbul Üçüncü Boğaz Köprüsü, İstanbul Finans Merkezi gibi Türkiye'nin en büyük projelerinde de danışmanlık vermiş, bu projelerde EPC ve finansman dahil tüm sözleşmelerin müzakeresinde ve hazırlanmasında çalışmıştır. Aynı zamanda ekibimiz, kentsel dönüşüm, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, imar ve kat mülkiyeti konularında da müvekkillerimize hizmet sağlamıştır. Ekibimizin tecrübesi sadece danışmanlık ve projelerle sınırlı olmayıp, ekibimiz gerek sözleşmelerden veya ayni haklardan doğan hukuk davalarını, ticari davaları, tüketici davalarını ve inşaat tahkimlerini, gerekse imar meselelerinden doğan idari davaları yürütmüştür ve yürütmektedir.

Müvekkillerimize bu kapsamda sağladığımız danışmanlık konuları arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

 • FIDIC sözleşmeleri;
 • EPC ve Turnkey kontratları; 
 • Ticari veya konut amaçlı gayrimenkul projeleri;
 • İmar hukuku ve uygulamaları;
 • Kat mülkiyeti hukuku ve uygulamaları;
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri;
 • Shell & Core inşaat sözleşmeleri;
 • Hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmeleri;
 • Tapu sicilleri ve belediyeler nezdindeki işlemler; 
 • Gayrimenkul inşaat ve geliştirme modelleri;
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO); 
 • Kentsel dönüşüm mevzuat, süreç ve uygulamaları;
 • İnşaat, gayrimenkul, sözleşmeler, imar ve kat mülkiyeti konulu davalar;
 • İnşaat tahkimleri.
 • E-TAHSİLAT