+90 212 211 78 78
  • ÇALIŞMA ALANLARI
  • /
  • İLAÇ VE SAĞLIK HUKUKU
Sektörün içinden pek çok danışmanımız ile ortak hareket ederek ilaç ve sağlık hukukunun her alanında yoğun olarak danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sağlamaktayız. 

İlaç Hukuku:

Gerek ilaç hukukuna dair regülatif gereklilikler, gerekse ilaç sektöründeki firmaların sözleşmeler, fikri mülkiyet, iş hukuku, rekabet ve birleşmeler/devralmalar konusundaki gereksinimleri konusunda ekibimiz tecrübe sahibidir. İlaç firmalarının Türkiye'deki faaliyetlerinde duyduğu gereksinimler doğrultusunda, gerek yerel gerekse uluslararası etik kurallar bakımından da danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. 

Sağlık ve Tıp Hukuku:

Ekibimiz, sağlık hizmetlerinde özel hastanelere yönelik olarak danışmanlık hizmetleri sağlamak konusunda tecrübe sahibidir. Ekibimiz, sağlık sektöründeki düzenlemeler ve Bakanlık yönetmelikleri konusunda tecrübe sahibi olup, alandaki gelişmeleri aktif olarak yakından takip etmektedir.

Tıp hukuku açısından ise hekim ile hasta arasındaki uyuşmazlıklarda aktif olarak rol almaktayız. Hatalı tıbbi uygulamalara (malpraktis) davalarında müvekkillerimizi gerek ceza davalarında, gerekse tazminat taleplerinde temsil etmekteyiz. 
E-TAHSİLAT