+90 212 211 78 78
 • ÇALIŞMA ALANLARI
 • /
 • FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
Fikri mülkiyet alanında büromuz, fikri mülkiyet hukukunun marka, patent ve telif de dahil olmak üzere çeşitli alanlarında aktif olarak çalışmaktadır. Fikri mülkiyet hukukunun gerek ticari, gerekse cezai aşamalarında faaliyet göstermekteyiz. Küresel çapta dahil olduğumuz ağlar ve sahip olduğumuz iş irtibatları vasıtasıyla büromuz, pek çok uluslararası işlem konusunda da müvekkillerine yardımcı olabilmektedir. Büromuzun hizmet alanları arasında aşağıdaki konular bulunmaktadır: 

 • Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde marka, patent, tasarım ve işaret tescil başvuruları;
 • TPE nezdinde itirazlar;
 • Çeşitli bakanlıklar nezdinde başvuru ve işlemler;
 • Fikri mülkiyet korumasına ve hukukuna dair danışmanlık;
 • Fikri mülkiyet tedbirlerinin talebi ve uygulanması; 
 • Fikri mülkiyet konulu hukuk, ceza ve idare davalarının açılması ve takibi;
 • Ticari unvan ve sırların korunması;
 • Kişisel ve kurumsal verilerin korunması
 • Fikri mülkiyet haklarının yerel ve küresel çapta korunması ve tecavüzlerin engellenmesi için yerel ve uluslararası hizmetler ve bu hizmetlerin koordinasyonu;
 • Madrid Konvansiyonu tahtında uluslararası tescil işlemleri ve bunların takibi; 
 • Yabancı ülkelerde tescil ve itiraz işlemlerinin yürütülmesi ve takibi;
 • Haksız rekabet danışmanlığı ve davaları;
 • Lisanslama ve lisans sözleşmeleri.
 • E-TAHSİLAT