+90 212 211 78 78
 • ÇALIŞMA ALANLARI
 • /
 • ENERJİ VE MADENCİLİK HUKUKU
Enerji Hukuku:

Avukatlarımız, elektrik, doğal gaz ve petrol piyasaları başta olmak üzere enerji hukukunun çeşitli piyasalarında tecrübe sahibidir. LPG ve yenilenebilir enerji alanı da, büromuzun faaliyet gösterdiği alanlar arasındadır. Enerji hukukundaki tecrübemiz:

 • Enerji mevzuatı ve yönetmelikler konusunda danışmanlık ve hukuki mütalaalar;
 • Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdindeki işlemler; 
 • Lisans işlemleri;
 • Enerji yatırımlarının düzenlenmesi; 
 • Enerji sektörüne yönelik her tür sözleşmenin hazırlanması;
 • Enerji piyasalarının üretim, dağıtım, iletim, perakende satış gibi farklı bileşenlerine yönelik danışmanlık verilmesi;
 • Adli ve idari davalar;
 • Çevre hukuku meselelerine ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarına yönelik danışmanlık verilmesi

 • hususlarını da kapsamaktadır.

  Madencilik Hukuku:

  Avukatlarımız, madencilik alanında maden sicili araştırma ve işlemleri, izin ve ruhsatlar, madencilik alanındaki sözleşmelerin hazırlanması, madencilik mevzuatı konusunda danışmanlık verilmesi konularında tecrübe sahibidir. 
  E-TAHSİLAT