+90 212 211 78 78
  • ÇALIŞMA ALANLARI
  • /
  • DAVA, TAHKİM VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
Avukatlarımız, uyuşmazlık çözümünün her tür ve aşamasında deneyim sahibidir. 

Dava ve İcra: 

Avukatlarımız, her türlü adli, hukuki, idari ve cezai dava ve takip prosedürü konusunda yoğun tecrübe sahibi olup, dava ve takiplerin açılış aşamasından itiraz ve temyiz süreçlerine, olağanüstü kanun yollarının kullanımından anayasal şikayetlere kadar her aşamada müvekkilerine destek vermektedir. İcra ve iflas muamelelerinde, aile ve miras hukuku davalarında, ceza hukuku işlemleri ve cezai şikayet, soruşturma ve kovuşturmalarda aktif temsil hizmeti sağlayan ekibimiz aynı zamanda, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki başvurular ve uluslararası dava süreçleri konularında da tecrübe sahibidir. 

Halihazırda dava operasyonumuz, on binlerce davayı yürütmektedir. Dava operasyonumuzdan hizmet alanlar arasında Türkiye'nin önde gelen bankaları, enerji, inşaat ve altyapı başta olmak üzere pek çok sektörden şirketler bulunmaktadır.  

Geniş erişim ağımız sayesinde Türkiye'nin 81 ilinde hizmet vermekte olan ofisimiz, Türkiye'nin her ilinde 200'den fazla hukuk bürosuyla aktif olarak birlikte çalışmaktadır. Özellikle bankalar gibi büyük müvekkillerimiz tarafından web tabanlı bir sistem üzerinden atanan ihtilaflara ilişkin belgeler, ofiste bulunan avukatlarımız tarafından değerlendirilmekte, hazırlanan dava dilekçeleri dâhil tüm dokümanlar mahkemesine ibraz edilmekte ve dava takibi o ilde ilgili alanda çalışan avukatlar ile birlikte yürütülmektedir. Bu şekilde müvekkillerimize hızlı, doğru ve uygun maliyetli bir hizmet sağlanmaktadır. 

Uluslararası Tahkim: 

Ekibimizin ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), UNCITRAL (Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu), ICSID (Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi), DIFC-LCIA (Dubai Uluslararası Finans Merkezi-Londra Uluslararası Tahkim Divanı) kuralları tahtında görülmüş olan pek çok ticari, inşaat ve yatırım tahkimlerinde uluslararası tahkim tecrübesi bulunmaktadır. Avukatlarımızın bu alandaki tecrübesi, inşaat şirketlerinin, çok uluslu firmaların, kamu tüzel kişilerinin ve devletlerin temsiline kadar uzanmaktadır.
E-TAHSİLAT