+90 212 211 78 78
  • ÇALIŞMA ALANLARI
  • /
  • BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU
Bankacılık Hukuku:

Avukatlarımız, bankacılık hukukunun pek çok alanında çalışmaktadır.  Bankacılık hukuku ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) düzenlemeleri konusunda günlük ve proje yahut somut olay bazlı danışmanlık, BDDK başvuru, izin ve bildirimleri, banka kuruluşları, bankacılık işlemleri, bankacılık uyuşmazlıkları, kıymetli evrak, menkul kıymetler ve seküritizasyon, türevler ve akreditifler, sıkça iştigal ettiğimiz konular arasındadır. 

Finans Hukuku:
 
Finans hukukunda ise ofisimiz, proje finansmanı, kredi sözleşmeleri, faktöring sözleşmeleri, tahsis sözleşmeleri ve finansman alanındaki sözleşmeler konusunda ciddi bir tecrübe sahibidir. Teminatlar, rehinler, garantiler, borç yapılandırma ve finansmanı, escrow (yediemin) ve İslami Finans (sukuk, murabaha, vb.) gibi finans hukuku enstrümanlarının ve ödeme araçlarının kullanımı, ekspertiz sahibi olduğumuz konular arasındadır. Tecrübemiz, hem borç alanların, hem de borç verenlerin çeşitli işlemlerde temsilini kapsamaktadır. 
E-TAHSİLAT